Validation 2024

Right-click on the MOVIE links and open in a new tab to watch the movie without losing your answers.

/29

Validering 2024

Årlig validering för att stärka din kompetens och säkerställa din rättighet att vara representant för Mineralstationen. Den ger också möjlighet att finnas med på kartan med terapeuter. Efter godkänd validering är du berättigad till ett intyg för 2024. Det skickas ut till dig inom 2 veckor från godkänd validering.

Fyll i namn - detta namn kommer användas på certifikatet

1 / 29

Vad är ett essentiellt näringsämne?
(FILM)

Question Image

2 / 29

Hur många mineraler är essentiella?
(FILM)

Question Image

3 / 29

Hur många fettsyror är essentiella?
(FILM)

Question Image

4 / 29

Hur många vitaminer är essentiella?
(FILM)

Question Image

5 / 29

Hur många av de 20 aminosyrorna är essentiella?
(FILM)

Question Image

6 / 29

Vad gör du innan en klient kommer på besök till dig?
(LÄNK VANLIGA FRÅGOR)

Question Image

7 / 29

Var hittar jag innehållsförteckningen till Livlig, om jag vill visa den stort för min klient?
(LÄNK)

Question Image

8 / 29

Varför behöver du ha en våg på kliniken?

Question Image

9 / 29

Hur många näringsämnen finns i näringspaketen med Livlig, Laddad och fettsyror?

Question Image

10 / 29

Vad är tre av de absolut viktigaste egenskaperna hos Livlig?

Question Image

11 / 29

Hur många naturliga ingredienser har Livlig?

Question Image

12 / 29

Vad är utmärkande för Laddad?

Question Image

13 / 29

Vad är särskilt utmärkande för Livlig?

Question Image

14 / 29

Hur använder du guiden?
(FILM)

Question Image

15 / 29

Var hittar du original-receptet för att blanda en shake näring korrekt?
(LÄNK)

Question Image

16 / 29

Hur doserar du paketen Original Uppbyggnad och Premium Uppbyggnad?
(Hälsojournal)

Question Image

17 / 29

När rekommenderar du hälsopaket med näring?

Question Image

18 / 29

Vad gör du med en klient som tackar nej till matbaserad näring i synergi?
(Se info här.)

Question Image

19 / 29

Hur skickar du förberedande information till klienten?
(Se filmklipp om hur man gör)

Question Image

20 / 29

Vilka faktorer gör att du rekommenderar en klient att sprida normal-intaget över dagen eller rentav halvera intaget?

Question Image

21 / 29

Vad är det sista du gör med en klient?

Question Image

22 / 29

Hur visar du film på besöket?
(Se filmklipp om hur man gör)

Question Image

23 / 29

Direkt efter bokningen av återbesök - vad är det bra att säga för att spara dig problem?

Question Image

24 / 29

Använder du själv Livlig och Laddad regelbundet?

Question Image

25 / 29

Om du verkligen använder Guiden: Hur många klienter (om de har brister) väljer ta hjälp med matbaserad näring - enligt Anders egen erfarenhet?
(FILM)

Question Image

26 / 29

Hur många paket behöver du sälja för att vara representant för Mineralstationen?

Question Image

27 / 29

Hur skaffar du Guiden på din dator om den inte längre finns där?
(Se info här.)

Question Image

28 / 29

Var hittar du alla resurser du behöver som representant?
(LÄNK)

Question Image

29 / 29

I Anders exempel: Hur mycket ersättning kan du räkna med att få årligen, om du arbetar enligt guiden under 1,5 till 2 timmar per vecka?
(FILM)

Question Image

Your score is

0%