Integritetspolicy

1. Information om Mineralstationens behandling av dina personuppgifter

1.1 Mineralstationen värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

1.2 Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund och för dig som också är representationsprogramsmedlem.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Repond Group AB, orgnr. 559123-5089, (Mineralstationen) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också representant för Mineralstationen, se mer i den detaljerade informationen längre ner.

4. För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är representant för Mineralstationen är det viktigt att förstå att Mineralstationen t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

5. Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Mineralstationen via gdpr@mineralstationen.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

5.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

5.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

5.3 Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

5.4 Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

5.5 Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

6. Vad gör du om du har frågor och klagomål?

6.1 Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via gdpr@mineralstationen.se, Laholmsvägen 22, 312 45 Veinge. Du kan även maila dina frågor direkt till vårt dataskyddsombud på dpo@mineralstationen.se.

6.2 Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten

7. Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.mineralstationen.se

8. Detaljerad information för alla kunder

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter. Mineralstationens Allmänna Villkor hittar du här.

9. Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

10. För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

10.1 Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
Laglig grund för denna behandling: avtal

10.2 Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
Laglig grund för denna behandling: avtal

10.3 Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
Laglig grund för denna behandling: avtal

10.4 Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.
Laglig grund för denna behandling: avtal

10.5 Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
Laglig grund för denna behandling: avtal

10.6 Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.
Laglig grund för behandling: avtal

10.7 Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.
Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse

10.8 Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

10.9 Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

10.10 Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

11. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

11.1 Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

11.2 För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp.

11.3 För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp.

11.4 För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

11.5 För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

12. Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

13. Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår webbplats.

14. Vem delar vi dina personuppgifter med?

14.1 Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

14.2 Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES. För mottagare som finns utanför EU/EES har vi sett till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. Kontakta oss om du vill ta del av dessa gdpr@mineralstationen.se

15. Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

16. Detaljerad information för representanter

Representant är du om du ingått ett representationsavtal för Mineralstationens representationsprogram så att du kan få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, m.m. Villkoren för representationsprogrammet hittar du här. Här nedanför finns sådan information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som är representant.

17. Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, medlemskapsuppgifter, medlemstatus, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

18. För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

18.1 Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.

18.2 Vi behandlar din köphistorik samt information om sök- och användarbeteende på vår webbplats, adress, kön, födelsedatum, kundsegment, produktval och medlemstatus för att identifiera och rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig. För dessa ändamål utvärderar och analyserar vi dina personuppgifter. Detta innebär att det förekommer s.k. profilering. Resultatet av profileringen är att vissa representanter får vissa erbjudanden och andra representanter får andra erbjudanden.

20. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda syften under ditt medlemskap i representationsprogrammet.

19. Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syften är att uppfylla villkoren för medlemskapet i Mineralstationens representationsprogram.

21. Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du blir medlem, genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

22. Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du enligt medlemavtalet för Mineralstationens representationsprogram ska kunna få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur vid olika kampanjer m.m.

23. Vem delar vi dina personuppgifter med?

23.1 Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

23.2 Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES. För mottagare som finns utanför EU/EES har vi sett till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. Kontakta oss om du vill ta del av dessa gdpr@mineralstationen.se

24. Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

25. Vad är Cookies?

25.1 På Mineralstationens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

25.2 Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

26. Hur använder Mineralstationen cookies?

26.1 Mineralstationen använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

26.2 Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Mineralstationen så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

26.3 Genom att godkänna Mineralstationens köpvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Mineralstationens webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Mineralstationens webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

26.4 Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

27. Hur tar man bort cookies?

27.1 Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder.

27.2 Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.