Tre nyckelord för att lyckas med en förändring

Motivation, planering och genomförande

För att genomföra en förändring och lyckas nå ditt mål behöver du vara medveten om de tre grundpelarna: motivation, planering och genomförande. Var och en av dessa är beroende av varandra.

Motivation är ett mångtydigt begrepp. Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkrafter bakom ett beteende eller en handling”. Men hållbar motivation handlar sällan om konkreta faktorer som lön eller förmåner på jobbet. Den ligger djupare. Motivation är dina drivkrafter så som drömmar, visioner och önskningar. Vi är alla motiverade på vårt eget sätt – vi strävar efter att göra sådant som vi tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse.

Vad motiverar dig och vad får dig att jobba för att nå dina mål?

Få hjälp att planera med Mineralstationens hälsojournal


Det är lätt att lägga en plan och att hålla sig till den i början. Men efter en tid blir det ofta svårare och planeringen glöms bort. Gör inte detta misstag utan skapa en tydlig och synlig planering. Checklistor och veckoscheman är bra verktyg. Använd gärna Mineralstationens hälsojournal som gör det enkelt för dig att se vad du åstadkommer kring din hälsa.

Två minuter som stärker din förändringsresa 


Att genomföra en hälsoförändring kräver uthållighet. Ibland tappar man både karaktär och disciplin en tid efter att man har påbörjat ett bra koncept. Här har du nytta av den så kallade ”2-minutersregeln”. Den går ut på att stanna upp, titta på klockan och under två minuter resonera med dig själv samt påminna dig om dina mål och varför du gör den förändringen du gör.

  • De här frågeställningarna kan hjälpa dig att fortsätta din förändringsresa utan att tappa fokus:
  • Vad vill jag uppnå med min förändring?
  • Varför gör jag förändringen?
  • Vad skulle det betyda för mig att nå mitt mål?
  • Hur ska jag uppnå min förändring?
  • Vilka hinder kan jag stöta på utmed vägen?
  • Hur ska jag köra förbi dem?
  • Hur kommer jag känna mig när jag uppnått mitt mål?
  • Skriv gärna ner dina mål och motivationer i din hälsojournal.

Skriv gärna ner dina mål och motivationer i din hälsojournal.

"Du måste inte kunna för att börja, men du måste börja för att kunna"

Dela detta:

Vill du ha hjälp med din planering, motivering och genomförande?

Ja, jag vill ha ett gratis telefonsamtal med en näringsterapeut för rådgivning.

Ja, jag vill ha kontakt med en duktig terapeut som kan mäta upp mina näringsvärden.

Ja, jag vill skaffa Mineralstationens vitamin- och mineralkomplex.