Meny

Motivation, planering och genomförande

Publicerad 2021-10-21

För att genomföra en förändring och lyckas nå ditt mål så behöver du vara medveten om de tre grundpelarna: Motivation, planering och genomförande. Var och en av dessa är beroende av varandra. Utan en, faller de andra två. 

Motivation är ett mångtydigt begrepp. Motivation handlar inte om hygienfaktorer som lön eller förmåner på jobbet. Den ligger någon annanstans. Motivation är dina drivkrafter såsom drömmar, visioner och önskningar. Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkrafter bakom ett beteende eller en handling”. Vi är alla motiverade på vårt eget sätt; vi strävar efter att göra sådant som vi tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse. Vad motiverar dig och vad får dig att jobba för att nå dina mål?

Det är lätt att lägga en plan i början och att hålla den under den första tiden men sen blir det svårare och planeringen glöms bort. Gör inte detta misstag utan gör din planering tydlig och synlig. Checklistor och veckoscheman kan vara bra lösningar. Använd gärna hälsojournalen, med den blir det enkelt för dig att se vad du gör för din hälsa. 

Att hålla sig till ett bestämdt koncept är lätt i början. Ibland tappar man både karaktär och disciplin efter 3-4 gånger. Ett bra verktyg att använda här är ”2-minutersregeln”. Den går ut på att stanna upp, titta på klockan och under två minuter resonera med dig själv samt påminna dig om dina mål och varför du gör den förändringen du gör. 

Nedan kommer du att finna några frågeställningar som kan hjälpa dig att inte tappa fokus utmed din förändringsresa.

  • Vad vill jag uppnå med min förändring?
  • Varför gör jag förändringen?
  • Vad skulle det betyda för mig att nå mitt mål?
  • Hur skall jag uppnå min förändring?
  • Vilka fartgupp kan jag stöta på på vägen?
  • Hur skall jag köra förbi fartguppen?
  • Hur kommer jag känna mig när jag uppnått mitt mål?

Skriv gärna ner dina mål och motivationer i din hälsojournal.

"Du måste inte kunna för att börja, men du måste börja för att kunna"

Vill du ha hjälp med din planering, motivering och genomförande?

Ja, jag vill ha ett gratis telefonsamtal med en näringsterapeut för rådgivning.

Ja, jag vill ha kontakt med en duktig terapeut som kan mäta upp mina näringsvärden

Ja, jag vill skaffa Mineralstationens vitamin- och mineralkomplex.