Meny

Livsmedelsproduktionens utveckling

Publicerad 2021-10-08

 

Det har skett en snabb och fantastisk utveckling i hur vi producerar mat. Hur såg livsmedelsproduktionen ut före 1950-talet? Hur hanterade bönderna grödorna?

Landet hade högre grad av självförsörjning och man importerade inte lika mycket mat som nu. Det gjorde att tillgängliga råvaror var i säsong – de skördades när de var mogna, istället för att transporteras omogna till stora centrallager.

Åkrarna skiftades och låg i träda med jämna mellanrum, till skillnad från idag när man år efter år, utan uppehåll odlar samma gröda i samma mark. Skiftet och trädan hjälpte markerna att återställa näringen i marken. Markerna gödslades med naturlig gödning som var rik på flera ämnen, istället för som idag när man ofta enbart göder med NPK.

Bonden matade djuren med naturlig mat, ofta från den egna gården, istället för snabbodladat spannmål/bönor från en annan världsdel. Ännu hade man inte börjat snabbuppföda djur i större anläggningar eller trånga burar. Hantering av djur och grödor var i hög grad manuell. Näringsinnehållet och kvaliteten på råvarorna var mycket annorlunda. Se artikel från SVT.

Idag har vi en livsmedelsindustri med krav på hög avkastning och stora krav på leveranser året runt. Det har gjort att vi kan äta allt vi vill, när vi vill. Det är bra för oss om vi jämför kontrasten för hundra år sedan då svält fortfarande var en vardagsrisk.

Den moderna hanteringen har hjälpt oss på många sätt men det har inte varit helt utan nackdelar. Industridriften av jordar har lett till bruket av konstgödning och olika sätt för att påskynda på tillväxt hos både djur och grödor. Den höga takten har gjort det både lönsamt och ibland nödvändigt med medicinering av både fisk och köttdjur.

Det betyder inte att maten som produceras är dålig. Men det förklarar varför många behöver förändra sina matvanor och varför många behöver komplettera sin kost med näringstillskott.

"Jag är säker på att en stor del av svenskarna lider av mineralbrist pga utarmade jord"
Holger Kirchman
Professor

Vill du också förbättra din hälsa?

Jag vill ha ett gratis telefonsamtal med en näringsterapeut för rådgivning.   

Jag vill ha kontakt med en duktig terapeut som kan mäta upp mina näringsvärden.

Jag vill skaffa Mineralstationens vitamin- och mineralkomplex.