Livsmedelsproduktionens utveckling och effekten på näringsinnehållet

På mindre än ett sekel har vi människor utvecklat vår matproduktion på ett fantastiskt sätt. Men de omfattande förändringarna i livsmedelskedjan har också haft effekter på näringsinnehållet.

Före 1950-talet hade Sverige en högre grad av självförsörjning och man importerade inte lika mycket mat som nu. Det gjorde att råvaror var tillgängliga i säsong – de skördades när de var mogna, i stället för att transporteras omogna till stora centrallager.

Träda och naturlig gödsling


Åkrarna skiftades och låg i träda med jämna mellanrum, till skillnad från idag när man år efter år, utan uppehåll, odlar samma gröda på samma mark. Skiftet och trädan hjälpte markerna att återställa näringen i marken. Markerna gödslades med naturlig gödning som var rik på flera ämnen, i stället för som idag när man ofta enbart göder med kväve, fosfor och kalium (NPK).

Bonden matade djuren med naturligt foder, ofta från den egna gården, i stället för med snabbodlade spannmål eller bönor från en annan världsdel. Ännu hade man inte börjat snabbuppföda djur i större anläggningar eller trånga burar. Hanteringen av djur och grödor var i hög grad manuell. Näringsinnehållet och kvaliteten på råvarorna var mycket annorlunda. Detta beskrevs bland annat i filmen Sista skörden på SVT.

 

Modern livsmedelsproduktion har hjälpt oss – men har vissa nackdelar


Idag har vi en livsmedelsindustri med krav på hög avkastning och stora krav på leveranser året runt. Det har gjort att vi kan äta allt vi vill, när vi vill. Det är bra för oss om vi jämför med kontrasten för hundra år sedan, då svält fortfarande var en vardagsrisk.

Den moderna hanteringen har hjälpt oss på många sätt men det har inte varit helt utan nackdelar. Industridriften av jordar har lett till användningen av konstgödsel och andra sätt att påskynda tillväxt hos både djur och grödor. Den höga takten har gjort det lönsamt och ibland nödvändigt med medicinering av både fisk och köttdjur.

Det betyder inte att maten som produceras är dålig. Men det förklarar varför många behöver förändra sina matvanor och varför många behöver komplettera sin kost med näringstillskott.

"Jag är säker på att en stor del av svenskarna lider av mineralbrist på grund av utarmade jordar"
Holger Kirchman

Professor i växtnäringslära

Dela detta:

Vill du ha hjälp med din planering, motivering och genomförande?

Ja, jag vill ha ett gratis telefonsamtal med en näringsterapeut för rådgivning.

Ja, jag vill ha kontakt med en duktig terapeut som kan mäta upp mina näringsvärden.

Ja, jag vill skaffa Mineralstationens vitamin- och mineralkomplex.