Meny

Vad är stress?

Publicerad 2021-10-20

En enkel definition av stress är “En fysisk reaktion som hjälper oss att överleva”. När vi upplever fysisk eller psykisk stress går kroppen över till ”kämpa-eller-fly-läget” och den sympatiska delen av nervsystemet tar över för att förbereda oss för handling. Olika hormoner och kemikalier frigörs, pulsen och blodtrycket ökar, pulsvariabiliteten minskar och blodflödet riktas mot den plats där det behövs mest – till exempel till musklerna.

En stressreaktion kan orsakas av inre faktorer så som överbelastning, trötthet, smärta eller feber men också yttre faktorer så som alkohol, fysisk arbetsbelastning eller värme. Det kan också orsakas av psykologiska eller sociala stressfaktorer så som oro, rädsla, press eller arbetsrelaterad stress. Stress är en naturlig del av livet, men den måste hanteras på rätt sätt.

Din egen uppfattning av stressen kan vara positiv. Likaså det sammanhang där du upplever den. Till exempel en ny spännande utmaning! Men även en positiv stress kan få negativ effekt på kroppen t.ex. ett alltför högt tempo på jobbet eller alldeles för höga krav. Den akuta reaktionen på alla typer av stress är i princip likadan. Efterverkningarna varierar. En lämplig stressnivå är kopplad till högre produktivitet och bättre prestationer. Om stressnivån är för hög under en lång tid blir prestationen lidande. 

Om du har en tendens att sporras av ständiga adrenalinkickar i form av positiv stress och känner att du knappt behöver sova eftersom du är så positivt laddad, kan du ha i åtanke att stress sliter på kroppen i det långa loppet. De negativa hälsoeffekterna av kronisk stress har påvisats i en mängd forskningsstudier:
Oro, depression, matsmältningsproblem, hjärtsjukdom, diabetes typ 2, sömnstörningar, försämrat minne och sämre koncentrationsförmåga är alla följder kopplade till långtidsaktivering avstressresponssystemet.

"Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns nån lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig."
Dalai Lama

Vill du ha hjälp att lägga om din livsstil?

Ja, jag vill ha ett gratis telefonsamtal med en näringsterapeut för rådgivning.

Ja, jag vill ha kontakt med en duktig terapeut som kan mäta upp mina näringsvärden

Ja, jag vill skaffa Mineralstationens vitamin- och mineralkomplex.