Representantvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa representantvillkor (”Villkoren”) gäller för företag anmält sig som Oberoende Representant (”Representant”) via www.mineralstationen.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan ditt företag och Repond Group AB, orgnr. 559123-5089 (”Mineralstationen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Mineralstationen framgår på Webbplatsen. Villkoren här är enbart tillämpliga för Representant som är företag och innehar F-skattsedel.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Representanten vara ett företag med F-skattsedel. Företrädaren för företaget måste vara firmatecknare ha fyllt 18 år. Mineralstationen accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Mineralstationen förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Representants beställning (exempelvis om Representanten uppgivit felaktiga uppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Mineralstationen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Mineralstationen har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Representanten har beställt så kommer Mineralstationen naturligtvis att meddela Representanten om detta och invänta Representantens godkännande av det korrigerade priset innan Mineralstationen fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Representanten erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Mineralstationen ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Mineralstationen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Mineralstationen. 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Representanten acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Representanten att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Mineralstationens Integritetspolicy, se Integritetspolicy. 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Mineralstationen bekräftat Representantens beställning och Representanten mottagit orderbekräftelse från Mineralstationen per e-post. Mineralstationen uppmanar Representanten att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Mineralstationens kundtjänst. Representanten kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Mineralstationen. Om beställningen återkallas så kommer Mineralstationen att återbetala alla eventuella betalningar som Representanten eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

2.3 Representanten är en helt fristående näringsidkare och äger inte rätt att företräda Mineralstationen, ingå avtal eller göra andra överenskommelser eller utfästelser i Mineralstationens namn.

2.4 Dessa villkor gäller mellan Parterna och kan inte överlåtas till annan part.

2.5 Representanten skall vara pålitlig och ge vederhäftig information när denne informerar om Mineralstationens produkter.

3. Representantuppgifter mm.

3.1 Mineralstationen kräver att Representanten skapar ett användarkonto innan Representanten handlar på Webbplatsen. När Representanten registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Representanten att bli ombedd att uppge vissa person- och företagsuppgifter. Representanten bekräftar att de uppgifter som Representanten fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mineralstationens behandling av personuppgifter finns i Mineralstationens Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Representanten åtar sig att se till att ingen annan än Representanten kan använda Representantens inloggningsuppgifter. Representanten får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Representanten ska omgående anmäla till Mineralstationen om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Representantens lösenord. Representanten ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

3.3 Om Mineralstationen misstänker att Representanten missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Mineralstationen rätt att stänga av Representanten. Mineralstationen har även rätt att tilldela Representanten nya inloggningsuppgifter. 

3.4 För att få vara Representant krävs det att Representanten har ett aktivt konto som utför minst ett (1) inköp av produkter per månad på Mineralstationen.

3.5 Genom att godkänna dessa Villkor ger Mineralstationen Representanten rätt till representationsersättning, enligt punkt 4.3, under tjugofyra (24) månader från datumet då Representanten godkände dessa villkor.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Representanten kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsens Betalningsvillkor. Mineralstationen har rätt att ta betalt av Representanten redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Representanten och godkänts av Mineralstationen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Mineralstationen eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Mineralstationen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Representanten valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

4.3 Representanten har rätt till representationsersättning enligt Ersättningar, se www.mineralstationen.se/ersattning 

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Mineralstationen kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Mineralstationen i samband med kampanjen. Mineralstationen förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Mineralstationen skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Mineralstationens leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Mineralstationen dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Representant har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Representanten göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Representanten får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Representanten lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Representanten inte hämtar ut paketet har Mineralstationen rätt att debitera Representanten en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. 

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt för privatperson, inte företag.

8. Produkter

8.1 Samtliga produkter vi säljer på Mineralstationen.se är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Mineralstationen.se är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

8.2 Produkterna på Mineralstationen.se bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Webbplatsen.

9. Produkter med Särskilda villkor

  • Observera att vissa produkter har ”Särskilda villkor” på produktsidan. För sådana produkter gäller de särskilda villkor som framgår av detta avsnitt.
  • Produkterna levereras ej från Mineralstationens lager utan direkt från leverantören.
  • Du kommer efter beställning av produkt med Särskilda villkor bli kontaktad av ett fraktbolag för att göra upp om leveransdag och tid.
  • Leverans sker till angiven postadress (till porten om du bor i lägenhet). Om du bor ute på en ö med begränsad kommunikation kan upphämtningen behöva ske på närmsta postterminal alternativt ta längre tid om fraktbolaget behöver hjälp av en tredje part. 
  • Frakt ingår i priset vilket betyder att du inte kommer bli debiterad för den extra frakten. Observera att vid ett återköp så debiteras du för returfrakten, upp till 500 kr beroende på produkt. För att returen ska godkännas ska produkten vara packad i sin oförstörda originalförpackning. Om förpackningen är skadad kommer en återbetalning ej att godkännas.
  • Vi reserverar oss för att längre leveranstider kan förekomma om varan är slutsåld hos leverantören.
  • Vi förbehåller oss rätten att debitera Representanten en avgift på upp till 500 kr om paketet inte kan lämnas ut i tid på grund av felaktig angiven information eller om Representanten inte svarar när fraktbolaget hör av sig. 
  • Representanten ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln samt att paketet är helt när det levereras. Eventuella fel ska noteras på chaufförens följesedel.

10. Garanti och reklamation

10.1 Vissa av Mineralstationens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Representantens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga vid leverans. Representant som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Mineralstationen så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som så snart Representanten upptäckt felet och senast inom 8 dagar från felets upptäckt. Representanten har 1 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

10.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Mineralstationen att kompensera Representanten. Mineralstationen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Mineralstationen mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Mineralstationen förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig. 

11. Länkar

11.1 Mineralstationen kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Mineralstationens kontroll, och webbplatser utanför Mineralstationens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Mineralstationen försöker säkerställa att Mineralstationen enbart länkar till webbplatser som delar Mineralstationens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Mineralstationen inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Representanten tillhandahåller på andra webbplatser. Representanten bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

12. Force Majeure

12.1 Mineralstationen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Mineralstationen inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Mineralstationen Representanten dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Representanten och Mineralstationen rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

13. Ändringar av Villkoren

13.1 Mineralstationen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Representanten har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Mineralstationen har informerat Representanten om ändringarna. Mineralstationen rekommenderar dock att Representanten håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

14.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Mineralstationens kundtjänst. 

15.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 15.1 ovan eller i sista hand av allmän domstol med Halmstads Tingsrätt som första instans.

Dessa Villkor har fastställts av Mineralstationen den 2019-01-15.