Ersättningar

Oberoende Representant för Mineralstationen har rätt till Representationsersättning från Mineralstationen enligt nedan.

1. Rätt till ersättning

1.1 För att ha rätt till Representationsersättning behöver du ha ett företag med F-skattsedel. 1.2 Om du under avtalsperioden avregistrerar din F-skattsedel och det medför kostnader för Mineralstationen eller moderbolag har Mineralstationen eller moderbolag rätt att fakturera dig samtliga kostnader med ett hanteringstillägg om 10%. 1.3 Rätt till Representationsersättning kräver att du säljer minst 5 set Livlig+Laddad per månad i nivå B. Se § 2.1 för förklaring av nivå B. Det spelar ingen roll om dessa set är abonnemang eller styckessälj. Dina ersättningar fortsätter ackumuleras och du förlorar inget om inte § 1.4 aktiveras. 1.4 Om Rätt till Representationsersättning enligt § 1.3 ej uppnåtts 6 månader inom en 12-månadersperiod upphör kontot och du förlorar rätten till Representationsersättning.

2. Ersättningsnivåer

2.1 Ersättning ges enligt nedan modell:
Exempel 1: Du presenterar produkterna för person B. Denne köper ett paket med Laddad & Livlig för 1 390 kr. Du är berättigad till Representationsersättning om 210,98 kr.
Exempel 2: Person B, som du tidigare refererat för att få köpa produkterna, presenterar produkterna för person C. Denne köper ett paket med Laddad & Livlig för 1 390 kr. Du är berättigad till Representationsersättning 43,25 kr. Person B är berättigad till Representationsersättning om 210,98 kr förutsatt att denne är ett företag med F-skattsedel enligt § 1.1.
2.2 Som representant kan du se ditt underlag för ersättning genom att logga in på Mineralstationen.se 2.3 Mineralstationen har rätt att med trettio (30) dagars varsel uppdatera 2.1 Ersättningsnivåer.

3. Utbetalning av Representationsersättning

3.1 Den Oberoende Representanten skall fakturera Representationsersättning enligt instruktion från Mineralstationen. 3.2 Första utbetalning sker tidigast sextio (60 dagar) efter Oberoende Representant har ackumulerat upp rätt till ersättning enligt § 1.3. 3.3 Brytdatum för beräkning av Representationsersättning är tidigast den 15:de och senast den 30:e i ersättningsmånaden. Detta för att beloppen skall hinna med i utbetalningskörningen. Belopp efter brytdatum, som inte hinner med i rapportkörningen, utbetalas nästkommande utbetalningsperiod. 3.4 I samband med Brytdatum sänder Mineralstationen ut en rapport som utgör underlag för Representationsersättning. Den Oberoende Representanten har rätt att fakturera Mineralstationen Representationsersättning enligt rapporten med villkor 30 dagar netto. 3.5 Beräkning av Representationsersättning sker i följande månader: februari, april, juni, augusti, oktober och december.

4. Skatter och avgifter

4.1 Samtliga ersättningar beräknas exklusive moms. 4.2 Den Oberoende Representanten skall själv ansvara för eventuell inkomstskatt och sociala kostnader.