Meny

Kunskapsbank

Räcker en varierad kost?

Om vi alla åt som Livsmedelsverket rekommenderar kanske vi skulle ha mindre problem med brister. Men inte alla följer råden. Om du är sjuk eller tränar regelbundet är du i mer behov att din kropp får de byggstenar den behöver för att hålla sig stark.

Brist på bara en enda vitamin eller ett mineral kan ge flera olika sjukdomar. Ett av de mest kända exemplen på detta är C-vitaminbrist som gav sjöfarare skörbjugg; tandköttsproblem, tandlossning, benskörhet, håravlossning, förstoppning, hudproblem, extrem trötthet och blåmärken. Dvs flera olika problem men orsaken en enda brist.

Utöver C-vitamin finns minst 15 andra vitaminer och 60 mineraler som din kropp behöver för att fungera bra. Samma gäller för dem – en brist kan orsaka flera olika problem.

Vad behöver din kropp?

Oavsett om du följer en speciell diet eller äter den vanliga husmanskosten så behöver din kropp 90 essentiella näringsämnen för att fungera optimalt. 60 mineraler, 16 vitaminer, 12 essentiella aminosyror och tre fettsyror.

Är alla kosttillskott likvärdiga?

Det finns olika sätt att supplementera med näringsämnen. Ett av de vanligaste sätten är att äta enskilda vitaminer och mineraler. Detta är oftast inte det bästa sättet. Varför? Många näringsämnen jobbar bättre tillsammans med varandra. En del näringsämnen är kemiskt framställda i ett laboratorium medan andra kommer från naturliga källor som är lätttare för kroppen att tillgodogöra sig. Vissa tillskott är kombinerade i en formula som främjar upptaget av de olika näringsämnena. När du intar ett kraftfullt naturligt komplex märker du skillnaden. Varför? Ett tillskott som är väl sammansatt och naturligt ger din kropp bättre möjligheter att tillgodogöra sig det den behöver.

Kan jag få alla mineraler via kosten?

Redan i början på 1900-talet konstaterades det att jordar i Europa och andra världsdelar är utarmade på mineraler. Sedan 1960-talet har t ex järn i vetekorn minskat med hälften, enligt Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Det innebär att när grödor odlas i dessa jordar innehåller de sällan den tillräckliga mängd näringsämnen som din kropp behöver för att hålla sig frisk. Av det skälet har man sedan länge tillsatt stora mängder av mineraler (och vitaminer) i djurfoder, helt enkelt för att djuren skall hålla sig friska. Det samma har inte skett när det när gäller den mänskliga maten.

Kan jag få alla vitaminer via frukt och grönt?

Vitaminer kommer främst från växter, frukter och bär. Ett exempel på hur frukt producerar vitamin är när ett äpple under mognadstiden utsätts för solljus. Ju mer solljus, desto mer vitaminer produceras i äpplet. Plockar du ett äpple från ditt eget äppleträd när äpplet är moget kan du vara säker på att du får i dig en stor mängd nyttiga vitaminer. Tyvärr växer inte äpplen året runt i Norden och klimatet är ganska solfattigt. Vi importerar istället frukt från jordens alla hörn och dessa frukter plockas omogna och innehåller därför ytterst lite vitaminer. Frukterna plockas månader i förväg och förvaras i kylrum fyllda med argongas för att frukterna ska hållas ”färska”. När importören är redo, skickas frukterna till de länder som inte har säsong eller inte har klimat för att odla frukten. Bananer du köper i butiken är ofta gröna när de ligger i fruktdisken. De som redan är gula när de plockas in i butiken har gasats med etylengas för att snabbmogna. Det gör att alla det inte finns samma mängd vitaminer i frukten, som om den fått solmogna. Ju fler soltimmar desto större möjlighet för frukten att producera vitaminer.
Vitaminer kallas precis som mineraler ofta för mikronäringsämnen eftersom din kropp bara behöver små mängder av dem. Att inte få de i sig de små kvantiteterna garanterar att din kropp inte kan prestera som den skall.

Vad är skillnaden mellan vattenlösliga och fettlösliga vitaminer?

Vitaminer finns i vattenlösliga och fettlösliga varianter. De vattenlösliga vitaminerna finns mer i grönsaker och frukter som innehåller mycket vätska. Dessa absorberas snabbt och förs ut i blodet. De fettlösliga vitaminerna absorberas inte lika snabbt som de vattenlösliga utan tas upp via lymfkanaler i tarmväggen. Dessa vitaminer sparas som depå i levern och fettvävnaden. När kroppen är i behov av dessa vitaminer frisätts de och transporteras runt i kroppen med hjälp av proteiner som fungerar som bärare.

Hur hör aminosyror och proteiner ihop?

Aminosyror är nödvändiga för att vår kropp ska kunna bygga proteiner. Kroppen kan själv tillverka ett antal aminosyror medan andra aminosyror måste komma från mat eller tillskott. Dessa kallas essentiella aminosyror. För att få lite förståelse vad en aminosyra är kan du jämföra dem med ett pärlhalsband. Ett pärlhalsband består av flera sammankopplade pärlor. Om du tar hela halsbandet och rullar ihop det till en boll, kallar vi det ett protein. Varje enskild kula i halsbandet kallas aminosyra. Vår kropp är uppbyggd av proteiner. Saknas några av de essentiella aminosyrorna som kroppen inte själv tillverkar, blir byggnationen inte komplett, ungefär som ett pärlhalsband där det saknas några kulor.

Det finns tillfällen då du kan dra stor nytta av ett tillskott av aminosyror. Du kanske har brister på andra näringsämnen som t.ex. B- eller C-vitamin. Du kanske äter vissa mediciner, motionerar eller har infektion i kroppen.

Sammantaget behöver vår kropp alla näringsämnen i så naturlig form som möjligt. Frukter och bär behöver vara solmogna och jordarna behöver vara fulla av mineraler så att växterna kan ta upp det som vår kropp behöver.

Det bästa hade varit om vi kunde få alla mikronäringsämnen vi behöver genom kosten där vi bor.

Om det inte är möjligt kan det vara en god ide att leta upp naturligt framställda tillskott. En kropp kan vara stark och frisk när alla näringsämnen finns tillgängliga för den.

Måste jag äta kosttillskott regelbundet?

För 150 år sedan fanns inte konstgödsel. Man tillämpade kunskaper som vi lär oss i grundskolan – växelvis odling. Man återförde mineraler genom att strö aska på åkrarna. Man åt sin egenodlade mat och fick i sig, ibland tusenfalt, mer näringsämnen än vad vi får idag. På kontinuerlig basis resulterade det i att man kunde jobba ett helt liv utan större problem. Kvinnor födde 6–9 barn eftersom deras kroppar hade tillgång till de byggstenar som då fanns tillgängligt i vår jord.

Ett konkret exempel är min morfar. Han föddes 1898. Redan som 6-åring började han arbeta på de småländska åkrarna med att stapla stenar i gärdsgårdar. När morfar var vuxen kunde han utan problem slänga upp en 100 kg-säck på axeln och det fortsatte han göra till han var 80 år. Idag finns det inte samma näringsämnen i åkrarna och det är mycket sällan vi hör talas om 80-åringar som kan slänga upp 100 kg säckar på axlarna utan att bryta ryggen.

Idag finns inte samma näringsämnen i våra jordar. Det gör det extra viktig att dagligen tillföra det som saknas. Att regelbundet inta de grundläggande näringsämnena gör att kroppen kan prestera bättre.

Tänk dig en bil. I bilen finns en motor. I motorn finns det motorolja. Jämför de 90 näringsämnen din kropp behöver med motoroljan. Låt säga att du tar bort enstaka komponenter i motoroljan. Vad händer med motorns funktion? Motorn kan inte längre prestera som den skall. Förr eller senare kommer motorn att fungera sämre och det är stor risk för någon form av haveri. Din kropp fungerar på samma sätt, den fungerar optimalt om den dagligen har tillgång till alla byggstenar den behöver. Saknas näringsämnen så märker du det det genom att kroppen signalerar med symptom. Väljer du att köra med för lite näringsämnen regelbundet så blir det precis som med en bil. Det börjar gnissla och knacka under huven. Först väldigt diskret och därefter ökande i intensitet.

Så svaret på frågan om jag måste äta kosttillskott regelbundet är egentligen:
Du måste ingenting. Att äta eller inte äta kosttillskott är ett aktivt val som påverkar hur din kropp kan arbeta för dig.

/Daniel Englund