Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.mineralstationen.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Repond Group AB, orgnr. 559123-5089 (”Mineralstationen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Mineralstationen framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Mineralstationen accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Mineralstationen förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Mineralstationen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Mineralstationen har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Mineralstationen naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Mineralstationen fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Mineralstationen ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Mineralstationen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Mineralstationen. 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Mineralstationens Integritetspolicy, se Integritetspolicy. 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Mineralstationen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Mineralstationen per e-post. Mineralstationen uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Mineralstationens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Mineralstationen. Om beställningen återkallas så kommer Mineralstationen att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. Abonnemangsvillkor

3.1 Abonnemang kan tecknas på flera olika av Mineralstationens produkter.

3.2 Abonnemang är tillsvidareavtal med en första period om 3 månader. Avtalet förnyas därefter automatiskt månatligen. 

3.3 Om kund vill säga upp avtalet kan detta göras med 21 dagars uppsägningstid när som helst, efter det att den första perioden är slut, om inget annat fastställts i avtal. För att säga upp abonnemanget loggar Kunden in på sitt konto och avslutar det minst 21 dagar innan abonnemangstiden upphör. 

4. Kunduppgifter mm.

4.1 Mineralstationen kräver att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mineralstationens behandling av personuppgifter finns i Mineralstationens Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

4.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Mineralstationen om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

4.3 Om Mineralstationen misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Mineralstationen rätt att stänga av Kunden. Mineralstationen har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. 

5. Priser, avgifter och betalning

5.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

5.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsens Betalningsvillkor. Mineralstationen har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Mineralstationen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Mineralstationen eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Mineralstationen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

6. Kampanjer och erbjudanden

Mineralstationen kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Mineralstationen i samband med kampanjen. Mineralstationen förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport

7.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom 3 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 10 arbetsdagar räknat från det att Mineralstationen skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Mineralstationens leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.

7.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Mineralstationen dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

7.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Mineralstationen rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. 

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Mineralstationen detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 • varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott, kosmetiska produkter, elektronik, vågar och liknande produkter);
 • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel);
 • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
 • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
 • intimprodukter (exempelvis underkläder, badkläder, strumpor, strumpbyxor) kan endast returneras om varan är oanvänd och om alla etiketter sitter kvar. 

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, Mineralstationen godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet). 

8.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

8.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

8.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Mineralstationen på det sätt som anges under Ångerrätt, Retur & Byte. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Mineralstationen rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

8.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Mineralstationen. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Mineralstationen enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa under Ångerrätt, Retur & Byte.

8.7 Ibland kan Mineralstationen erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen. 

8.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Mineralstationen tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Mineralstationen erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Mineralstationen rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.9 Mineralstationen betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Mineralstationen tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Mineralstationen får dock vänta med återbetalningen tills Mineralstationen tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Produkter

9.1 Samtliga produkter vi säljer på Mineralstationen.se är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Mineralstationen.se är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

9.2 Produkterna på Mineralstationen.se bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Webbplatsen.

10. Produkter med Särskilda villkor

 • Observera att vissa produkter har ”Särskilda villkor” på produktsidan. För sådana produkter gäller de särskilda villkor som framgår av detta avsnitt.
 • Produkterna levereras ej från Mineralstationens lager utan direkt från leverantören.
 • Du kommer efter beställning av produkt med Särskilda villkor bli kontaktad av ett fraktbolag för att göra upp om leveransdag och tid.
 • Leverans sker till angiven postadress (till porten om du bor i lägenhet). Om du bor ute på en ö med begränsad kommunikation kan upphämtningen behöva ske på närmsta postterminal alternativt ta längre tid om fraktbolaget behöver hjälp av en tredje part. 
 • Frakt ingår i priset vilket betyder att du inte kommer bli debiterad för den extra frakten. Observera att vid ett återköp så debiteras du för returfrakten, upp till 500 kr beroende på produkt. För att returen ska godkännas ska produkten vara packad i sin oförstörda originalförpackning. Om förpackningen är skadad kommer en återbetalning ej att godkännas.
 • Vi reserverar oss för att längre leveranstider kan förekomma om varan är slutsåld hos leverantören.
 • Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden en avgift på upp till 500 kr om paketet inte kan lämnas ut i tid på grund av felaktig angiven information eller om kunden inte svarar när fraktbolaget hör av sig. 
 • Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln samt att paketet är helt när det levereras. Eventuella fel ska noteras på chaufförens följesedel.

11. Garanti och reklamation

11.1 Vissa av Mineralstationens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

11.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Mineralstationen så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

11.3 Mineralstationen står för returfrakten för godkända reklamationer.

11.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Mineralstationen att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Mineralstationen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Mineralstationen mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Mineralstationen förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Mineralstationen riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

12. Länkar

12.1 Mineralstationen kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Mineralstationens kontroll, och webbplatser utanför Mineralstationens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Mineralstationen försöker säkerställa att Mineralstationen enbart länkar till webbplatser som delar Mineralstationens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Mineralstationen inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

13. Force Majeure

13.1 Mineralstationen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Mineralstationen inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Mineralstationen Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Mineralstationen rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

14. Ändringar av Villkoren

14.1 Mineralstationen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Mineralstationen har informerat Kunden om ändringarna. Mineralstationen rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Ogiltighet

15.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

16. Tillämplig lag och tvist

16.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Mineralstationen:s kundtjänst. 

16.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Mineralstationen:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Mineralstationen beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

16.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 16.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Mineralstationen den 2019-05-01.